Su Hua Xiang in GermanySu Hua Xiang in Germany Su Hua Xiang in GermanySu Hua Xiang in Germany Group class display Chen Style 28 formGroup class display Chen Style 28 form Su Jian Ming displays swordSu Jian Ming displays sword Angelika learn with Master Su Hua XiangAngelika learn with Master Su Hua Xiang German Bremen Training ClassGerman Bremen Training Class Some students of Master Su from a Chen Tai Ji course in GermanySome students of Master Su from a Chen Tai Ji course in Germany Some students of Master Su from a Chen Tai Ji course in GermanySome students of Master Su from a Chen Tai Ji course in Germany Some students of Master Su from Tao Schule in GermanySome students of Master Su from Tao Schule in Germany Su Hua Xiang take a speechSu Hua Xiang take a speech Dorothea practise Liu He Ba FaDorothea practise Liu He Ba Fa Dorothea and Su Hua XiangDorothea and Su Hua Xiang Su Hua Xiang and his students in Guangzhou, ChinaSu Hua Xiang and his students in Guangzhou, China Master Su corrects the posture of one of his senior studentsMaster Su corrects the posture of one of his senior students Andrew Read learn with usAndrew Read learn with us Francois & Su Jian MingFrancois & Su Jian Ming Germany Tai Ji Camp in 2014 Year Germany Tai Ji Camp in 2014 Year Su Hua Xiang with students and apprentice of Master Wan Wen De in Hong Kong Chen Tai Ji AssociationSu Hua Xiang with students and apprentice of Master Wan Wen De in Hong Kong Chen Tai Ji Association Master Su in a pose with a broadswordMaster Su in a pose with a broadsword Su Jian Ming and Su Hua Xiang with Sophie and EdwardSu Jian Ming and Su Hua Xiang with Sophie and Edward 2011 year Summer Camp in Germany2011 year Summer Camp in Germany 2011 year Summer Camp in Germany2011 year Summer Camp in Germany 2011 year teaching liu he ba fa in German Wetzlar2011 year teaching liu he ba fa in German Wetzlar Master Su leads a Liu He Ba Fa course in GermanyMaster Su leads a Liu He Ba Fa course in Germany Members of the Guangzhou Tai Ji association at their annual meeting in Guangzhou, ChinaMembers of the Guangzhou Tai Ji association at their annual meeting in Guangzhou, China 2016 year German Ostese Training Class2016 year German Ostese Training Class 2016 Pushing hands with Eliot who from AmericaPushing hands with Eliot who from America Su Hua Xiang's apprentice Mr.Eliot in a posture from Yi LuSu Hua Xiang's apprentice Mr.Eliot in a posture from Yi Lu Members of the Zhonghua Tai Chi Association posing with Master SuMembers of the Zhonghua Tai Chi Association posing with Master Su Members of the Zhonghua Tai Chi Association posing with Master SuMembers of the Zhonghua Tai Chi Association posing with Master Su Correcting Miss.Innes a Liu He Ba Fa postureCorrecting Miss.Innes a Liu He Ba Fa posture Su Jian Ming with German student Miss.Innes in Guangzhou, ChinaSu Jian Ming with German student Miss.Innes in Guangzhou, China Su Hua Xiang teach his son Su Jian Ming pushing hand, in Guangzhou, ChinaSu Hua Xiang teach his son Su Jian Ming pushing hand, in Guangzhou, China Master Su Hua Xaing in a posture from the Chen sword formMaster Su Hua Xaing in a posture from the Chen sword form Master Su's senior student in a posture from the Chen style sword form
Master Su's senior student in a posture from the Chen style sword form Practicing with Master Su on Baiyun Shan, Guangzhou, ChinaPracticing with Master Su on Baiyun Shan, Guangzhou, China PRACTISEPRACTISE Water Wave Qing GongWater Wave Qing Gong Robert Agar-Hutton, Francois & Su Hua Xiang  
Robert Agar-Hutton, Francois & Su Hua Xiang Robert Agar-Hutton & Su Hua XiangRobert Agar-Hutton & Su Hua Xiang Students with Master Su Hua Xiang in KaltenkirchenStudents with Master Su Hua Xiang in Kaltenkirchen Su Hua Xiang and Wan Wen De in Shang Hai after winning the gold medalSu Hua Xiang and Wan Wen De in Shang Hai after winning the gold medal Su Hua Xiang(left) and Wan Wen De (right) pushing handsSu Hua Xiang(left) and Wan Wen De (right) pushing hands Master Su's son, Su Jian MingMaster Su's son, Su Jian Ming Su Hua Xiang in Six Sealing, Four ClosingSu Hua Xiang in Six Sealing, Four Closing Master Su posing with a straight swordMaster Su posing with a straight sword Tai Ji Pushing HanTai Ji Pushing Hand Master Su's students from a Chen Tai Ji course in GermanyMaster Su's students from a Chen Tai Ji course in Germany Master Su leads a pushing hands workshop in GermanyMaster Su leads a pushing hands workshop in Germany Ulla Bremer(wear red cloth) practise Liu He Ba FaUlla Bremer(wear red cloth) practise Liu He Ba Fa" UWE who wear blue T-Shirt practise Liu He Ba Fa with classUWE who wear blue T-Shirt practise Liu He Ba Fa with class UWE who wear red T-Shirtpractise TaiJi SwordUWE who wear red T-Shirtpractise TaiJi Sword 2016 year German Wetzlar Training Class2016 year German Wetzlar Training Class 2016 year German Wetzlar Training Class2016 year German Wetzlar Training Class Jaime Cowley show Taiji sword postJaime Cowley show Taiji sword post Jaime Cowley get the first price in Guangzhou CompetitionJaime Cowley get the first price in Guangzhou Competition Jaime Cowley with our Chinese and foreigner memberJaime Cowley with our Chinese and foreigner member Jaime Cowley show Taiji Quan postJaime Cowley show Taiji Quan post From left: Alex, Andrea, Su Hua Xiang, Su Jian Ming, Sabine Germany students with our students in Martyr's park Germany Students visit Foshan Germany student learn with Master Su Hua Xiang
© Su Hua Xiang 2010